Trang chủ > Vỏ > Tình trạng chứng nhận > Tình trạng chứng nhận

Tình trạng chứng nhận

Giới thiệu chi tiết

Tình trạng chứng nhận

   Tháng 3 năm 1997, đạt được chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001.

   Vào tháng 2 năm 2001, đã đạt được chứng nhận sản phẩm API 5L của Viện Dầu khí Hoa Kỳ.

   Vào tháng 3 năm 2008, đã nhận được hai chứng nhận sản phẩm từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ API 5L và 5CT.

    Vào tháng 8 năm 2007, đã có được giấy phép sản xuất thành phần ống áp lực A2.

   Vào tháng 9 năm 2009, đã nhận được   giấy phép sản xuất thành phần ống áp lực A1

    Vào tháng 2 năm 2009, đã đạt được chứng nhận EU CE PED

    Vào tháng 7 năm 2012, đã đạt được chứng nhận EU CE CPD

   Vào tháng 5 năm 2012, đã đạt được chứng nhận sản phẩm của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc KS F 4602.

    Vào tháng 5 năm 2012, đã đạt được chứng nhận sản phẩm của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc KS D 3507.

    Vào tháng 5 năm 2012, đã đạt được chứng nhận sản phẩm của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc KS D 3562.

    Vào tháng 12 năm 2013, công ty đã đạt được chứng nhận sản phẩm JIS từ Bộ   Công nghiệp Nhật Bản.Các thẻ liên quan: Ống ERW Ống GI Ống thép HFW
  • Trang trước: Không còn nữa
  • Trang tiếp theo: Không còn nữa

CáC TRườNG HợP LIêN QUAN

Thông tin liên lạc

China Office

AddEast Railway, North Yinhe Bridge, Beichen District, Tianjin, China


Tel: +86-155 1087 0308


Email: info@shuangjie.com


Wechat: 15022175682


QQ: 1801498696


SKYPE:renhuan19880320


Linkedin:15022175682Tìm kiếm

Ống thép ERW, ống GI, ống hàn, ống thép dòng, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống dòng API,