Trang chủ > Sản phẩm > BS 1387 >

  • Phân loại của họ:
    BS 1387
  • Lượt xem:
    5440
  • Thời gian phát hành:
    2019-04-17 09:33:14
  • YÊU CẦU

SảN PHẩM LIêN QUAN

*Môn học:
Tên:
Điện thoại:
*E-mail:
Địa chỉ nhà:
*Nội dung:

Thông tin liên lạc

China Office

AddEast Railway, North Yinhe Bridge, Beichen District, Tianjin, China


Tel: +86-155 1087 0308


Email: info@shuangjie.com


Wechat: 15022175682


QQ: 1801498696


SKYPE:renhuan19880320


Linkedin:15022175682Tìm kiếm

Ống thép ERW, ống GI, ống hàn, ống thép dòng, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống dòng API,